RODO

Klauzula informacyjna RODO w firmie STO-ZAP Sp. z o.o.
Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w skrócie RODO, informujemy że:

  • Administratorem danych jest Spółka STO-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 12.
  •  Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail stozap@interia.pl lub telefonicznie 81 473 12 80
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.
  •  Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi jednak Administratorowi realizację zgłoszenia lub odpowiedź na pytanie.
  •  Państwa dane będą przechowywane w celu obsługi zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz przez okres istnienia prawnie  uzasadnionego interesu Administratora Danych  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom uprawionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  •  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia       przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
  •  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.